Våra anslag

Utveckling av undervisning

Vi ger anslag till organisationer/skolor för utveckling av nya former inom undervisning/utbildning. Vi prioriterar fristående verksamheter.

Musikstudier på högskolenivå

Vi delar ut stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Barn med särskilda behov

Vi ger anslag till handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov.

Integrationsarbete för ungdomar

Varje år delas 30 000 kr till en förening, verksamhet eller ungdomsledare som på ett för styrelsen föredömligt vis arbetar med integration av unga människor.

Hjälpbehövande

Stiftelsen utser själva årligen om bidrag till ett projekt i Asien, Afrika, Baltikum eller Sverige. Vänligen observera att privatpersoner ej kan söka anslag inom detta område själva.

Forskning kring barn och ungdomar

Vi ger anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.

Nyheter

Nyhetsarkiv

Just nu har vi inga nyheter. Se vårt nyhetsarkiv nedan.

Ansökningar

Skicka in ansökan online

Fondens ansökningsperioder är 1 februari - 28 februari och 1 augusti - 31 augusti varje år. Inga ansökningar kan skickas in utanför dessa perioder. Vi kan däremot skicka en påminnelse när nästa ansökningsperiod startar om du skriver upp dig här.
Förutom att alla fält i ansökningsformuläret ska fyllas i behöver du bifoga ett antal bilagor med din ansökan. Vänligen läs här om vad du ska skicka med.
Med ansökan ska även detta underskrivna och skannade intyg bifogas.
När du har allt redo kan du fortsäta och skicka in din ansökan med följande formulär. Observera att ansökningar inte kan kompletteras i efterhand samt att ofullständiga ansökningar ej tas upp till prövning.Våra ändamål

  • Främja vård och uppfostran av barn
  • Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande
  • Främja vetenskaplig forskning