Vård

av barn

Omvårdnad och stöd till barn med särskilda behov

Vilka kan söka och för vad?

Bidragsansökningar från handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov. Stiftelsen ger i huvudsak bidrag till ännu inte genomförda projekt.

Observera att stiftelsen prioriterar pilotprojekt framför etablerad verksamhet. Det betyder att för föreningar/organisationer som redan fått bidrag från Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden kan möjligheten att få ytterligare vara begränsad.

Ansökningsförfarande

Ansök under fliken Ansökningar ovan. Till ansökan tillfogas:

  • Två referenter. En referent ska vara någon med god kännedom om projektet som står utanför organisationen.
  • Budget för projektet
  • Årsredovisning. Observera att bifogad årsredovisning även ska ha specificerade resultat- och balansräkningar som lämnar väsentlig information och är transparent gällande verksamheten. En årsredovisning som t ex summerar alla kostnader till en post ger oss inte denna information. Om sökandes bifogade årsredovisning lämnar alltför knapphändig information kommer vi att se detta som en ofullständig ansökan som inte kan tas upp till behandling.
  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder.