Integrationsarbete

av

barn

Stipendium ur Gösta Vestlunds Fond

Vilka kan söka och för vad?

Varje år delas 30 000 kr ut till en förening, verksamhet eller ungdomsledare som på ett för styrelsen föredömligt vis arbetar med integration av unga människor.

Ansökningsförfarande

Ansök under fliken Ansökningar ovan. Till ansökan tillfogas:

  • Två referenter. En referent ska vara någon med god kännedom om projektet som står utanför organisationen.
  • Budget för projektet
  • Årsredovisning. Observera att bifogad årsredovisning även ska ha specificerade resultat- och balansräkningar som lämnar väsentlig information och är transparent gällande verksamheten. En årsredovisning som t ex summerar alla kostnader till en post ger oss inte denna information. Om sökandes bifogade årsredovisning lämnar alltför knapphändig information kommer vi att se detta som en ofullständig ansökan som inte kan tas upp till behandling.
  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder.