Utbildning

Utveckling av utbildning

Vilka kan söka och för vad?

Bidragsansökningar från organisationer/skolor för utveckling av nya utbildningsformer. Verksamheter som är fristående från det allmänna har oftast större prioritet än verksamheter inom kommunal regi.

Observera att ansökningar gällande skolresor, studieresor och konferenser etc inte prioriteras.

Ansökningsförfarande

Ansök under fliken Ansökningar ovan. Till ansökan tillfogas:

  • Två referenter. En referent ska vara någon med god kännedom om projektet som står utanför organisationen.
  • Budget för projektet
  • Årsredovisning. Observera att bifogad årsredovisning även ska ha specificerade resultat- och balansräkningar som lämnar väsentlig information och är transparent gällande verksamheten. En årsredovisning som t ex summerar alla kostnader till en post ger oss inte denna information. Om sökandes bifogade årsredovisning lämnar alltför knapphändig information kommer vi att se detta som en ofullständig ansökan som inte kan tas upp till behandling.
  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder.