Utveckling av undervisning/utbildning

Vilka och för vad kan man söka

Bidragsansökningar från organisationer/skolor för utveckling av nya former inom undervisning/utbildning. Verksamheter som är fristående från det allmänna har oftast större prioritet än verksamheter inom kommunal regi.
Observera att ansökningar gällande skolresor, studieresor och konferenser mm inte prioriteras.

Från ändamålsparagrafen

"Att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning."

Sök anslag

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder. Du hittar ansökningsformuläret för organisationer här