Hjälpbehövande

Övrigt.

Vilka kan söka och för vad?

Stiftelsen fullföljer ändamålsbestämmelsen i denna del genom att själv utse årligt bidrag till ett av oss bestämt projekt i Asien, Afrika, Baltikum eller Sverige.

Sök anslag

Privatpersoner såväl som organisationer kan inte själva ansöka om bidrag för ändamålet hjälpbehövande. Det finns därför inget ansökningsformulär.