Gösta Vestlund blev 107 år

Gösta Vestlund, Nacka, har avlidit i en ålder av 107 år. Han efterlämnar två barn, Nina Vestlund och Lars Vestlund.

Gösta Vestlund växte upp under mycket knappa förhållanden i ett arbetarhem, men hans studiebegåvning och motivation visade sig mycket tidigt, varför han efter realskola fick chansen att studera vidare. Han påbörjade studier vid Sigtuna stiftelsens humanistiska läroverk 1934 och tog studenten 1937 efter att han läst in två år parallellt. 1940-41 kom Gösta Vestlund tillbaka till Sigtuna, då som lärare, och det var under denna tid som han bl a hade Olof Palme som elev.

Gösta Vestlund var under hela livet mycket engagerad i folkbildningsfrågor och var med och startade ett antal folkhögskolor både i Sverige och utomlands. Han var även inspektör för Sveriges folkhögskolor och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Att han i många år var ledamot i Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden var i det sammanhanget av underordnad betydelse men vi är många som haft en enorm glädje av att ha fått möta honom där.

En sommar på 1930-talet bjöds han in att komma upp till Mauritz och Fanny Carlgrens sommarställe i Ångermanland då han hade lärt känna en av familjens söner under sina studieår. Man skickade honom tågbiljett och han fick för första gången erfarenhet av att åka andra klass i vilket titeln på hans memoarer antyder; ”Klassresa utan kupébyte, några livsminnen”. Gösta Vestlund var radikal och ville tillhöra arbetarklassen. Att åka tredjeklass ingick i hans livsstil och andraklassbiljetten var inte väntad och kanske inte heller så önskad.

Resan upp till Ångermanland blev också inledningen på en livslång vänskap mellan honom och familjen Carlgren,och ledde också till att han ganska tidigt blev styrelsemedlem i Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden som instiftats av Fanny Carlgren 1951.

Vi som idag är ledamöter i denna fond har anledning att vara mycket tacksamma både för att ha fått ta del av hans djupa kunskaper och stora engagemang för folkbildning på så många plan, och för hans trägna styrelsearbete med att identifiera de organisationer och ibland privatpersoner som var i verkligt behov av stiftelsens stöd. Det är under årens lopp många som genom Vestlunds försorg fått hjälp. Kanske har hans egen bakgrund också varit till viss nytta?

När han senare som vår hedersledamot bjöds in till en av våra sammankomster råkade han vara lite sen. Till allas förvåning och viss munterhet sågs han i full fart komma springande upp för trapporna. Vid det tillfället var han långt över 90 år. Ett par år senare förlorade han nästan helt synen men hördes ofta säga; ”Ja men har organen en livslängd på 97 år så får man väl ändå vara helt nöjd med det!” Det var så typiskt för honom att uttrycka det så. Vi som hade förmånen att träffa honom fick njuta av hans enorma humor som alltid hittade nya infallsvinklar. Men han var även en fantastisk lyssnare som efter att ha lyssnat kunde ge de allra bästa och framförallt de klokaste råden.

Under alla år var Gösta Vestlund intellektuellt helt klar och trots sin höga ålder mycket vital. Vi ser det som vi fått ett antal extra år av fortsatt lärande från honom, vilket vi är mycket tacksamma att ha fått del av.