Understöd till hjälpbehövande

Vilka och för vad kan man söka

Stiftelsen fullföljer ändamålsbestämmelsen i denna del genom att själv utse årligt bidrag till ett av oss bestämt projekt i Asien, Afrika, Baltikum eller Sverige.

Från ändamålsparagrafen

"Att utöva hjälpverksamhet bland behövande"

Sök anslag

Privatpersoner såväl som organisationer kan inte själva ansöka bidrag för ändamålet hjälpbehövande. Det finns därför inget ansökningsformulär.