Ansökningsformulär för forskare

Fondens ansökningsperioder är 1 februari - 28 februari och 1 augusti - 31 augusti varje år. Inga ansökningar kan skickas in utanför dessa perioder. Vi kan däremot skicka en påminnelse när nästa ansökningsperiod startar om du skriver upp dig här.
Förutom att alla fält i ansökningsformuläret ska fyllas i behöver du bifoga ett antal bilagor med din ansökan. Vänligen läs här om vad du ska skicka med.
Med ansökan ska även detta underskrivna och skannade intyg bifogas.
När du har allt redo kan du fortsäta och skicka in din ansökan med följande formulär. Observera att ansökningar inte kan kompletteras i efterhand samt att ofullständiga ansökningar ej tas upp till prövning.

Vänligen vänta tills du skickas vidare till ansökningsformuläret...