Om Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stiftelsens historia

Fanny Carlgren f. Kempe (1887- 1973) var dotter till Frans Kempe som under ett antal år arbetade som först verkställande direktör och sedan ordförande i Mo och Domsjö AB.

Efter sin far erhöll Fanny Carlgren ett stort arv och förvaltandet av arvet betraktade hon alltid som en mycket ansvarsfull uppgift. Detta arv la även grunden till Stiftelsen Kempe- Carlgrenska Fonden som stiftades den 28 dec 1951.

Fanny Carlgren var utomordentligt intresserad först och främst av allt som gällde barn och ungdomar och de problem som kunde uppstå, vare sig det angick en organisation som arbetade med dessa eller om det gällde individen själv. De sista åren av hennes liv väckte narkotikaproblemet bland unga hennes engagemang.

Hon startade på sin tid en förening, ”Hem och skola”, och fick många lysande föreläsare till de offentliga debatter hon anordnade. Därför förblev ett av hennes huvudintressen skolor och såväl Waldorfskolor som andra friskolor erhöll ganska omfattande bidrag från stiftelsen under Fanny Carlgrens ordförandetid.

Eftersom Fanny Carlgren var djupt religiös stod alltid ”kyrkan i centrum” för henne, dock långt ifrån kritiklöst. Hon var även en av dem som hjälpte Manfred Björkqvist att kunna fullgöra sitt livsverk – Sigtunastiftelsen.

Fanny Carlgren var född till och förblev hela sitt liv en dotter av Norrland. Under hennes uppväxttid var Norrland Sveriges U-land och de frågor som berörde Norrland berörde henne alltid personligen.