Omvårdnad och stöd till barn med särskilda behov

Vilka och för vad kan man söka

Bidragsansökningar från handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov. Stiftelsen ger i huvudsak bidrag till ännu inte genomförda projekt.
Observera att stiftelsen prioriterar pilotprojekt framför etablerad verksamhet. Det betyder att för föreningar/organisationer som redan fått bidrag från Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden kan möjligheten att få ytterligare vara begränsad.

Från ändamålsparagrafen

"Att främja vård och uppfostran av barn"

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i direkt på datorn men behöver skrivas under och skickas till oss via post. Adress och ansökningstid framgår av ansökningsblanketten. Observera att för sent inkomna ansökningar ej upptas till prövning.
Ladda ned ansökningsblankett för organisationer