Utveckling av undervisning/utbildning

Vilka och för vad kan man söka

Bidragsansökningar från organisationer/skolor för utveckling av nya former inom undervisning/utbildning. Verksamheter som är fristående från det allmänna har oftast större prioritet än verksamheter inom kommunal regi.
Observera att ansökningar gällande skolresor, studieresor och konferenser mm inte prioriteras.

Från ändamålsparagrafen

"Att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning."

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i direkt på datorn men behöver skrivas under och skickas till oss via post. Adress och ansökningstid framgår av ansökningsblanketten. Observera att för sent inkomna ansökningar ej upptas till prövning.
Ladda ned ansökningsblankett för organisationer