Musikstuderande på högskolenivå

Stipendier

・ Utdelas normalt i storleksordningen 10 – 20 000 kronor.
・ Ges i första hand till instrumentalister och sångare.
・ Ges inte retroaktivt, vilket innebär att redan avslutade studier inte beviljas medel.
・ Kan eventuellt prioriteras för studenter som uttömt möjlighet att erhålla CSN medel .

Ansökningsförfarande

・ Personligt utformat brev med kort presentation över sökanden och dennes nuvarande studisituation (max 1 A4 sida).
・ Om möjlighet att erhålla CSN medel har upphört bör sökanden styrka detta.
・ Ekonomisk redogörelse/budget gällande sökanden (max 1 A4 sida).
・ Två vidtalade refenser med telefonummer samt mailadress (se ansökningsblankett).

Frågor och svar

Kan jag maila över min ansökan till er?
Nej, vi behöver få in ansökningar med vanlig post.

Om jag inte får skicka ansökan per mail är det ok att ansökan kommer en dag försent?
Nej tyvärr tar vi inte upp försent inkomna ansökningar till prövning.

Vad menas med ekonomisk redogörelse?
Att sökanden redogör inkomster och utgifter. Vissa gör en månatlig uppställning andra sammanställer inkomster/utgifter för hela året. Bägge alternativen är godtagbara. Viktigt är att redovisa ev stipendium som under året erhållits från annat håll.

Hur stort stipendiebelopp kan jag söka?
Vi har ingen gräns för hur stort belopp som kan sökas men vi brukar ge stipendium i storleksordning 10 000 – 20 000 kr. Det händer att sökanden fått ett högre belopp än detta, oftast när de befinner sig längre fram i sin utbildning och kanske uttömt möjligheten till CSN lån.

Jag skulle behöva köpa ett bättre instrument. Kan jag söka bidrag för detta?
Eftersom vi är en allmännyttig stiftelse måste vi ge stipendium avsedda för studier (utbildning= allmännyttigt ändamål).

Hur ska stipendiet redovisas?
Kort redogörelse för studieresultat mm skall inges ett halvår efter erhållet stipendium.

Sök anslag

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder. Du hittar ansökningsformuläret för musikstuderande här