Stipendium ut Gösta Vestlunds Fond — Integrationsarbete för ungdom

Vilka och för vad kan man söka

Varje år delas 30 000 kr till en förening, verksamhet eller ungdomsledare som på ett för styrelsen föredömligt vis arbetar med integration av unga människor.

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i direkt på datorn men behöver skrivas under och skickas till oss via post. Adress och ansökningstid framgår av ansökningsblanketten. Observera att för sent inkomna ansökningar ej upptas till prövning.
Ladda ned ansökningsblankett för organisationer