Ansökningsformulär för organisationer

Fondens ansökningsperioder är februari och augusti varje år. Inga ansökningar kan skickas in utanför dessa perioder.
Förutom att alla fält i ansökningsformuläret ska fyllas i behöver du bifoga ett antal bilagor med din ansökan. Vänligen läs här om vad du ska skicka med.
Med ansökan ska även detta underskrivna och skannade intyg bifogas.
När du har allt redo kan du fortsäta och skicka in din ansökan med följande formulär. Observera att ansökningar inte kan kompletteras i efterhand samt att ofullständiga ansökningar ej tas upp till prövning.

Uppgifter om organisationenUppgifter om projektet


Sammanfattning av projektet
Vidtalad referens 1
Vidtalad referens 2

Bilagor

Underskrivet och skannat intyg
Budget för projektet
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Stadgar