Utveckling av undervisning

Vi ger anslag till organisationer/skolor för utveckling av nya former inom undervisning/utbildning. Vi prioriterar fristående verksamheter.

Musikstudier på högskolenivå

Vi delar ut stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Barn med särskilda behov

Vi ger anslag till handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov.

Integrationsarbete för ungdomar

Varje år delas 30 000 kr till en förening, verksamhet eller ungdomsledare som på ett för styrelsen föredömligt vis arbetar med integration av unga människor.

Forskning kring barn och ungdomar

Vi ger anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.

Hjälpbehövande

Stiftelsen utser själva årligen om bidrag till ett projekt i Asien, Afrika, Baltikum eller Sverige. Vänligen observera att privatpersoner ej kan söka anslag inom detta område själva.
Ladda ner ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för forskare
Ansökningsblankett för musikstuderande
Ansökningsblankett för organisationer

Våra ändamål

・ Främja vård och uppfostran av barn
・ Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
・ Utöva hjälpverksamhet bland behövande
・ Främja vetenskaplig forskning